Darbdaviui nepavyko nubausti buvusio darbuotojo

V.B. dirbo tolimųjų reisų vairuotoju Klaipėdos įmonėje UAB „Romversa“. Kartu su darbo sutartimi V.B. pasirašė darbdavio jam pateiktą susitarimą, kuriuo jis įsipareigojo atlyginti UAB „Romversa“  išlaidas dėl vizų gavimo, jeigu darbo sutartis pasibaigtų darbuotojo iniciatyva esant galiojančioms vizoms.  V.B. tą pačią dieną pasirašė ir įsipareigojimą atlyginti UAB „Romversa“ konkrečią pinigų sumą, pripažįstant, kad darbdavys patyrė nuostolių dėl V.B. vizų.
 
Praėjus 14 mėnesių nuo darbo sutarties sudarymo tarp V.B. ir UAB „Romversa“ vadovo kilo konfliktas dėl sutarto dydžio atlyginimo neišmokėjimo. V.B. kreipėsi į teismą dėl darbo užmokesčio priteisimo iš UAB „Romversa“, bei atleidimo iš darbo teisėtumo nuginčijimo. UAB „Romversa“, savo ruožtu, kreipėsi į teismą atskiru ieškiniu dėl nuostolių atlyginimo iš kontoros kliento, ieškinį grindžiant susitarimu ir V.B. įsipareigojimu atlyginti darbdavio nuostolius (vizų gavimo išlaidas).
 
Atstovaujant V.B. teisme buvo akcentuojama, jog UAB „Romversa“ iniciatyva V.B. pasirašytas susitarimas ir įsipareigojimas atlyginti darbdavio nuostolius (vizų gavimo išlaidas) yra niekinis ir iš jų negali kilti jokia teisinė prievolė. Teismas sutiko su tokia argumentacija ir Sprendime konstatavo, jog susitarimu dėl nuostolių atlyginimo V.B. prisiimti įsipareigojimai yra prieštaraujantys įstatymo nuostatoms, todėl šis susitarimas laikytinas negaliojančiu ex officio ir netaikytinas.
 
Pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo bylą ir priėmė sprendimą dėl įmonės pareikšto ieškinio. Teismas konstatavo, kad susitarime dėl nuostolių atlyginimo numatyta, jog jis sudarytas atsižvelgiant į tai, kad darbuotojas galėtų pilnai vykdyti jam pavestas darbo funkcijas bei eiti darbo pareigas pagal darbo sutartį, darbdavys privalo pasirūpinti vizų ar jam prilygintų dokumentų darbuotojui parengimu, dėl ko darbdavys patiria išlaidų šių dokumentų gavimui, įforminimui. UAB „Romversa“ ieškinys dėl nuostolių atlyginimo buvo atmestas ir buvusiam darbdaviui nepavyko atkeršyti V.B. už tai, kad jis išdrįso bylinėtis teisme su nesąžiningu darbdaviu.
 
Byla buvo nagrinėjama pagal iki 2017 m. liepos 1 d. galiojusio Lietuvos Respublikos darbo kodekso normas. V.B. teisme atstovavo mūsų kontoros teisininkai.

Klaipėda, 2018 m. rugpjūčio 30 d.