Įmonių ir komercinė teisė

Mūsų kontoros veikla šioje srityje apima visus bendrovių teisės aspektus bei konsultavimą įmonių veikloje kylančiais klausimais. Prie pagrindinių veiklos sričių priskiriamos:

 • Visapusiškos konsultacijos dėl įmonės steigimo (veiklos formos bei valdymo struktūros pasirinkimas, įmonių registracija, įmonės steigimo dokumentų paruošimas ir tvarkymas, konsultacijos dėl akcininkų teisių bei sutarčių, akcijų, kitų vertybinių popierių emisijos ir kt.);
 • Įmonių susijungimas ir įsigijimas,
 • Įmonių teisinis auditas;
 • Įmonių reorganizavimas, restruktūrizavimas ir likvidavimas, kreditorių atstovavimas bankroto procese;
 • Konsultavimas dėl įmonės vadovo pareigų ir atsakomybės;
 • Reikiamų veiklos licencijų ir leidimų gavimas;
 • Komercinių sandorių rengimas ir derinimas;
 • Atstovavimas skolų išieškojimo bylose;
 • Tarptautinės prekybos sutarčių sudarymas ir vykdymas;
 • Prekybinio atstovavimo, distribucijos sutarčių rengimas;
 • Prekinių ženklų registravimas Lietuvoje ir užsienyje.

The Legal 500 – The Clients Guide to Law Firms